El preu del poder (1988)

Artículo escrito por el cierre de la sala barcelonesa de conciertos KGB. Amb el teló de fons del tancament per dos mesos de la sala KGB per ordre munitipal, el cantant Loquillo reflexiona sobre el caràcter involutiu d’una classe política, que, un cop al poder,...